Post views: counter

महिलांविषयक कायदे :1. सतीबंदी कायदा -1829
2. विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856
3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा -1866
4.भारतीय घटस्फोट कायदा -1869
5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993
6. आनंदी विवाह कायदा -1909
7. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा-1986
8. विशेष विवाह -1954

9. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956
10. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959
11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956
12. वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929
13. हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929
14. बालविवाह निर्बंध कायदा -1929
15. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक  कायदा -2005
16. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा-2005
17. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961
18. समान वेतन कायदा -1976
19. बालकामगार कायदा -1980
20. अपंग व्यक्ती कायदा -1995
21. मानसिक आरोग्य कायदा -1987
22. कुटुंब न्यायालय कायदा - 1984
23. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990
24. माहिती अधिकार कायदा -2005
25. बालन्याय कायदा - 2000
26. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959
27. अनाथालय व धर्मादाय कायदा - 1960
28. हिंदू विवाह कायदा -1955
29. कर्मचारी विमा योजना -1952
30. प्रसूती सुधारणा कायदा -1961
31. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा - 1979
32. वेश्या वृत्ती निवारण कायदा -1986
33. हुंडा निषेध कायदा - 1986