Post views: counter

पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार

भारत: पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार
भारताने स्विकारलेले विविध पर्यावरण विषयक आंतरराष्ट्रीय करार१) रामसर करार -
 • वर्ष - १९७१
 • दलदली प्रदेशाचे पान पक्ष्यांचा प्रमुख अधिवास म्हणून संवर्धन व धोरणी वापर
 • अमलात येण्याचे वर्ष - १९७५
 • भारताने मान्य केला - १९८
२) CITES -
 • वर्ष - १९७३
 • संकटग्रस्त प्राणी व वनस्पतींमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियंत्रण
 • अमलात येण्याचे वर्ष -१९७६
 • भारताने मान्य केला - १९८०
३) बोन करार -
 • वर्ष -१९७९
 • स्थलांतर करणाऱ्या वन्य प्राण्यांचे वत्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन व व्यवस्थापन
 • अमलात येण्याचे वर्ष - १९८३
 • भारताने मान्य केला -१९८३
४) व्हिएन्ना करार -
 • वर्ष - १९८५
 • ओझोन थर संरक्षण
 • अमलात येण्याचे वर्ष - १९८८
 • भारताने मान्य केला - १९९१
५) बँसेल करार -
 • वर्ष - १९८९
 • हानिकारक त्याज पदार्थांची सीमापार होणारी हालचाल व विल्हेवा
 • अमलात येण्याचे वर्ष - १९९२
 • भारताने मान्य केला - १९९२
६) UNFCCC -
 • वर्ष - १९९२
 • हवामान बदल रोखणे
 • अमलात येण्याचे वर्ष - १९९४
 • भारताने मान्य केला - १९९३
७) UNFCCC अंतर्गत क्योटो करार -
 • वर्ष -१९९७
 • हरितवायू उत्सर्जनात घट
 • अमलात येण्याचे वर्ष -२००५
 • भारताने मान्य केला - २००२
८) CBD जैवविविधता करार - 
 • वर्ष -१९९२
 • जैवविविधता व जैविक संसाधनांचे संवर्धन व व्यवस्थापन
 • अमलात येण्याचे वर्ष - १९९३
 • भारताने मान्य वर्ष - १९९४
९) CBD अंतर्गत कार्टाजेना प्रोटोकॉल -
 • वर्ष - २०००
 • जनुकीय संशोधित जीवांच्या सीमापार होणाऱ्या जैवसुरक्षाहालचालींवर , हाताळणीवर व वापरावर नियंत्रण
 • अमलात येण्याचे वर्ष - २००३
 • भारताने मान्य केला - २००३
१०) वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्षासाठी संयुक्त राष्ट्राचाकरार -
 • वर्ष - १९९४
 • वाळवंटीकरणाविरूद्ध संघर्ष व दुष्काळ ( विशेषतः आफ्रिकेत ) निवारण
 • अमलात येण्याचे वर्ष - १९९६
 • भारताने मान्य केला - १९९६
११) रोटरडँम करार -
 • वर्ष - १९९८
 • हानिकारक रसायनांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात पूर्वसुचित मान्यतेची पद्धत अमलात आणणे व त्यातून पर्यावरणाचे व मानवी आरोग्याचे संरक्षण करणे 
 • अमलात येण्याचे वर्ष - २००४
 • भारताने मान्य केला - २००५
१२) स्टॉकहोम करार -
 • वर्ष - २००१
 • अ) मानवी आरोग्य व पर्यावरणांचे टिकून राहणाऱ्या सेंद्रिय प्रदुषकांपासून संरक्षण .
 • ब) एंडोसल्फान बंदी संबंधित करार
 • अमलात येण्याचे वर्ष - २००४
 • भारताने मान्य केला - २००६