Post views: counter

प्रश्नसंच Question Bank


MPSC चा अभ्यास करत असताना प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण आणि त्या त्या घटकावर MPSC ने यापूर्वी विचारलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करणे खूप महत्वाचे असते. अगदी याच गोष्टीचा समावेश या पुस्तकामध्ये आहे. घटकानुसार प्रश्नाचे विभाजन करून दिलेले आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------
आणखी पुस्तके खरेदी करा 
---------------------------------------