Post views: counter

eMPSCkatta Test Series TimeTable and Exam Sentrs

🔹eMPSCkatta Test Series
नमस्कार मित्रहो,
PSI मुख्य परीक्षा 2017, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2018 व संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब 2018 च्या टेस्ट सिरीजचे महाराष्ट्रातील 29 ठिकाणी यशस्वी आयोजन केल्यानंतर @eMPSCkatta कडून संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट- ब व गट- क) 2018 साठी टेस्ट सिरीजचे आयोजन महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आगामी काळात होणार आहे. त्याचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे असेल-
Post views: counter

Yojana Magazine 2017

Yojana योजना मासिक 2017

Yojana Magezine

  1.
  January 2017
  Download
  2.
  February 2017
  3.
  March 2017
  4.
  April 2017
  5.
  May 2017
  Download
  6.
  June 2017
  Download
  7.
  July 2017
  Download
  8.
  August 2017
  Download
  9.
  September 2017
  Download
  10.
  October 2017
  Download
  11.
  November 2017
  Download
  12.
              December 2017
  Download
  Post views: counter

  State Services Pre Exam Practice Que Papers


  राज्यसेवा पूर्व परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका 
  State Services Pre Exam Practice Question Papers


  अ.न.

  सराव टेस्ट क्रमांक

  पेपर- 1 ( GS )

  पेपर- 2 ( CSAT )
  1.        
  सराव टेस्ट क्र. 1
  2.        
  सराव टेस्ट क्र. 2
  3.        
  सराव टेस्ट क्र. 3
  4.        
  सराव टेस्ट क्र. 4
  5.        
  सराव टेस्ट क्र. 5
  6.        
  सराव टेस्ट क्र. 6
  7.        
  सराव टेस्ट क्र. 7
  8.        
  सराव टेस्ट क्र. 8
  9.        
  सराव टेस्ट क्र. 9
  Download
  10.  
  सराव टेस्ट क्र. 10
  Download
  11.  
  सराव टेस्ट क्र. 11
  Download
  12.  
  सराव टेस्ट क्र. 12
  Download
  Download
  13.  
  सराव टेस्ट क्र. 13
  Download
  Download
  14.  
  सराव टेस्ट क्र. 14
  Download
  Download
  15.  
  सराव टेस्ट क्र. 15
  Download
  Download

  Combined PSI-STI-ASO Pre exam peactice question papers

  संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१७ साठी सराव पेपर्स ....

  Combined PSI-STI-ASO Pre Exam 
  Practice Tests

  अ.न.

  सराव टेस्ट क्रमांक

  डाउनलोड करा
  1.        
  सराव टेस्ट क्र.1
  2.        
  सराव टेस्ट क्र.2
  3.        
  सराव टेस्ट क्र.3
  4.        
  सराव टेस्ट क्र.4
  5.        
  सराव टेस्ट क्र.5
  6.        
  सराव टेस्ट क्र.6
  7.        
  सराव टेस्ट क्र.7
  8.        
  सराव टेस्ट क्र.8
  9.        
  सराव टेस्ट क्र.9
  10.  
  सराव टेस्ट क्र.10
  11.  
  सराव टेस्ट क्र.11
  12.  
  सराव टेस्ट क्र.12
  13.  
  सराव टेस्ट क्र.13
  14.  
  सराव टेस्ट क्र.14
  15.  
  सराव टेस्ट क्र.15
  16.  
  सराव टेस्ट क्र.16
  17.  
  सराव टेस्ट क्र.17
  18.  
  सराव टेस्ट क्र.18
  19.  
  सराव टेस्ट क्र.19
  20.  
  सराव टेस्ट क्र.20
  21.  
  सराव टेस्ट क्र.21
  22.  
  सराव टेस्ट क्र.22
  23.  
  सराव टेस्ट क्र.23
  24.  
  सराव टेस्ट क्र.24
  25.  
  सराव टेस्ट क्र.25
  Download
  26.  
  सराव टेस्ट क्र.26
  Download
  27.  
  सराव टेस्ट क्र.27
  Download
  28.  
  सराव टेस्ट क्र.28
  Download
  29.  
  सराव टेस्ट क्र.29
  Download
  30.  
  सराव टेस्ट क्र.30
  Download