Post views: counter

Yojana Marathi Magazine 2018

Yojana योजना मासिक 2018

Yojana Magezine

  1.
  January 2018
  2.
  February 2018
  3.
  March 2018
  4.
  April 2018
  Download
  5.
  May 2018
  Download
  6.
  June 2018
  Download
  7.
  July 2018
  Download
  8.
  August 2018
  Download
  9.
  September 2018
  Download
  10.
  October 2018
  Download
  11.
  November 2018
  Download
  12.
              December 2018
  Download
  Post views: counter

  eMPSCkatta Test Series TimeTable and Exam Sentrs

  🔹eMPSCkatta Test Series
  नमस्कार मित्रहो,
  PSI मुख्य परीक्षा 2017, राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2018 व संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब 2018 च्या टेस्ट सिरीजचे महाराष्ट्रातील 29 ठिकाणी यशस्वी आयोजन केल्यानंतर @eMPSCkatta कडून संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट- ब व गट- क) 2018 साठी टेस्ट सिरीजचे आयोजन महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आगामी काळात होणार आहे. त्याचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे असेल-
  Post views: counter

  Yojana Magazine 2017

  Yojana योजना मासिक 2017

  Yojana Magezine

   1.
   January 2017
   2.
   February 2017
   3.
   March 2017
   4.
   April 2017
   5.
   May 2017
   6.
   June 2017
   7.
   July 2017
   8.
   August 2017
   9.
   September 2017
   10.
   October 2017
   11.
   November 2017
   12.
               December 2017
   Post views: counter

   State Services Pre Exam Practice Que Papers


   राज्यसेवा पूर्व परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका 
   State Services Pre Exam Practice Question Papers


   अ.न.

   सराव टेस्ट क्रमांक

   पेपर- 1 ( GS )

   पेपर- 2 ( CSAT )
   1.        
   सराव टेस्ट क्र. 1
   2.        
   सराव टेस्ट क्र. 2
   3.        
   सराव टेस्ट क्र. 3
   4.        
   सराव टेस्ट क्र. 4
   5.        
   सराव टेस्ट क्र. 5
   6.        
   सराव टेस्ट क्र. 6
   7.        
   सराव टेस्ट क्र. 7
   8.        
   सराव टेस्ट क्र. 8
   9.        
   सराव टेस्ट क्र. 9
   Download
   10.  
   सराव टेस्ट क्र. 10
   Download
   11.  
   सराव टेस्ट क्र. 11
   Download
   12.  
   सराव टेस्ट क्र. 12
   Download
   Download
   13.  
   सराव टेस्ट क्र. 13
   Download
   Download
   14.  
   सराव टेस्ट क्र. 14
   Download
   Download
   15.  
   सराव टेस्ट क्र. 15
   Download
   Download