Post views: counter

महाराष्ट्र उद्याने

राष्ट्रीय उद्याने
जिल्हा
आढळणारे प्राणी
1.
ताडोबा
चंद्रपूर
सांबर, गवा, हरिण, वाघ, निलगाय, चितळ
2.
नवेगाव
गोंदिया
निलगाय, बिबट्या, भेकर, अस्वल
3.
संजय गांधी
बोरिवली
बिबळे, वाघ, सांबर, भेकर, कोल्हे
4.
पेंच (पं. जवाहरलाल नेहरु)
नागपूर
पट्टेदार वाघ, बिबटे, सांबर, चितळ
5.
गुगामल/ढाकणे कोळखाज/मेळघाट
अमरावती
वाघ, जंगली रेडे, भेकर, सांबर, रानकोंबड्या
6.
चांदोली
सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी
वाघ, बिबटे, गवे, अस्वल, सांबर
7.
किनवट अभयारण्य
यवतमाळ व नांदेड
वाघ, बिबट्या, अस्वल, मोर
8.
बोर
वर्धा
बिबट्या, सांबर
9.
टिपेश्वर
यवतमाळ व नांदेड
मृगया
10.
भीमाशंकर
पुने व ठाणे
शेकरु (खार)
11.
राधानगरी
दाजिपूर कोल्हापूर
गवे
12.
नागझिरा
गोंदिया
वाघ, बिबट्या
13.
देउळगांव रेहेकुरी
अहमदनगर
काळवीट
14.
माळढोक पक्षी
अहमदनगर, सोलापूर
माळढोक पक्षी
15.
नांदुर मध्यमेश्वर
नाशिक
पाणपक्षी
16.
उजनी
सोलापूर
फ्लेमिंगो (रोहित) पक्षी
17.
कर्नाळा
रायगड
पक्षी