Post views: counter

Book List For ASO Exam


Asst Exam Book


सहाय्यक कक्ष अधिकारी 
मुख्य परीक्षा

पेपर- 1 
मराठी-
 1. मराठी व्याकरण- मो. रा. वाळिंबे
 2. मराठी व्याकरण - बाळासाहेब शिंदे
 3. अनिवार्य मराठी – के सागर प्रकाशन
 4. य.च.मु. विद्यापीठाची भाषा विषयक पुस्तके
इंग्रजी-
 1. इंग्रजी व्याकरण : पाल आणि सुरी
 2. Wren and Martin English Grammar
 3. अनिवार्य इंग्रजी- के. सागर प्रकाशन
पेपर -2
 1. आधुनिक भारताचा इतिहास- ग्रोवर आणि बेल्हेकर
 2. आधुनिक भारताचा इतिहास- जयसिंगराव पवार
 3. मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी
 4. गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
 5. बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 6. आपली संसद - सुभाष कश्यप 
 7. आपले संविधान - ज्ञानदीप 
 8. माहितीचा अधिकार- यशदा पुस्तिका
 9. संगणक व माहिती तंत्रज्ञान - सेल्फ हेल्प प्रकाशन
 10. महाराष्ट्र शासन आणि राजकारण- बी. बी. पाटील
 11. पंचायतराज-व्ही . बि. पाटील के सागर
 12. भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासन - डी . डी . बासू
    
Source: www.eMPSCkatta. blogspot.in