Post views: counter

भारतातील व्हाईसरॉय

भारतातील व्हाईसरॉय 
 1. लॉर्ड कॅनिंग - 1856-1862
 2. लॉर्ड एलिगन - 1862-1863
 3. सर जॉन लॉरेन्स - 1864-1869
 4. लॉर्ड मियो - 1869-1872
 5. लॉर्ड नॉर्थब्रूक - 1872-1876
 6. लॉर्ड लिटन - 1876-1880
 7. लॉर्ड रिपन - 1880-1884
 8. लॉर्ड डफरिन - 1884-1888
 9. लॉर्ड लॅन्सडाऊन 1888-1894
 10. लॉर्ड एलियन (दुसरा) - 1894-1899
 11. लॉर्ड कार्झल - 1899-1905
 12. लॉर्ड मिंटो - 1905-1910
 13. लॉर्ड हटीग्ज द्वितीय - 1910-1916
 14. लॉर्ड चेम्सफोर्ड - 1916-1921
 15. लॉर्ड रिडिंग - 1921-1926
 16. लॉर्ड एर्विन - 1926-1931
 17. लॉर्ड विलिंग्डन - 1931-1936
 18. लॉर्ड लिनलीथगो - 1936-1944
 19. लॉर्ड वेव्हेल - 1944-1947
 20. लॉर्ड माऊंटबॅटन - 947-1948
 21. सी. राजगोपालकारी - 1948-1950