Post views: counter

how to face PSI/STI/Asst pre exam ?


PSI/ STI /ASST  पूर्व परिक्षेला कसे सामोरे जाल ??



 • माझ्या मते तुम्ही जर खालील प्रमाणे प्रश्नपत्रिका सोडवण्या साठी वेळेचं नियोजन केलं तर तुम्ही ठरलेल्या वेळेत सर्व प्रश्न सोडवू शकाल.
 • 100 प्रश्न – सोडवण्यासाठी 60 मिनिटे असतात. साधारणपणे, खालीलप्रमाणे प्रश्न येतात त्या त्या विषयावर:

» अंकगणित व बुद्धिमापन - 15 प्रश्न
» भूगोल – 15 प्रश्न
» इतिहास – 15 प्रश्न
» विज्ञान – 15 प्रश्न
» नागरिकशास्त्र – 10 प्रश्न
» चालू घडामोडी – 15 प्रश्न
» अर्थव्यवस्था – 15 प्रश्न

प्रश्नपत्रिका सोडवतांनी खालील प्रमाणे वेळेची विभागणी करावी म्हणजे सर्व प्रश्न सोडवता येतील:
 • 10 मिनिटे – शेवटच्या क्षणी रिविजन साठी म्हणजे काही प्रश्न राहिले असतील तर त्यांना सोडवण्या साठी राखून ठेवावेत.
 • गणिताचे 15 प्रश्न सुरुवातीला सोडवू नयेत कारण त्यात भरपूर वेळ वाया जातो. ते प्रश्न सर्वात शेवटी सोडवावेत. त्यासाठी 10 मिनिटे बाजूला ठेवावेत.
 • तर मग 85 प्रश्न 40 मिनिटांत सोडवायाचेत. 40 min x 60 sec = 2400 seconds
 • प्रत्येक प्रश्न 28 सेकंदात सोडवायचा प्रयत्न करावा. (2400 /85 = 28)
 • ज्या प्रश्नाचं उत्तर “येतच” नसेल तर तो प्रश्न लगेच सोडून द्यावा आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जावे. पण त्या प्रश्नाच्या अगदी समोर एक लहानसा डॉट टाकावा (तो सहजासहजी दुसऱ्या कुणाला दिसू नये) म्हणजे लगेच तुम्हाला कळेल कि तो प्रश्न राहून गेलाय. किंवा तो प्रश्न क्रमांक तुम्ही “रफ वर्क” कराल त्या जागी लिहून ठेवावा.
 • एखादा प्रश्न 20 सेकंदात सोडवता आला नाही तर त्याला सोडून पुढील प्रश्नाकडे जावे. पण त्या प्रश्नाच्या अगदी समोर एक लहानसा डॉटटाकावा (तो सहजासहजी दुसऱ्या कुणाला दिसू नये) म्हणजे लगेच तुम्हाला कळेल कि तो प्रश्न राहून गेलाय. किंवा तो प्रश्न क्रमांक तुम्ही “रफ वर्क” कराल त्या जागी लिहून ठेवावा.
 • जर प्रत्येक प्रश्नाला तुम्ही 20 सेकंद दिलेत तर पहिल्या राउंड मध्ये 85 प्रश्नांना 28 मिनिटे लागतील (85 प्रश्न X 20 सेकंद = 1700 सेकंद/60 = 28 मिनिटे).दुसरा राउंड 12 मिनिटांचा असेल. तर 12 मिनिटांत राहून गेलेले प्रश्न सोडवावेत. तेव्हा सुद्धा वरील प्रमाणे 20 सेकंदाचा रूल वापरावा.
 • 10 मिनिटांत अंक गणितावरील 15 प्रश्न सोडवावेत.
 • सर्वात शेवटी 10 मिनिटे उरतील तर त्यादरम्यान राहून गेलेले बाकी प्रश्न सोडवावेत.

अशा प्रकारे वेळेचे नियोजन करुन जर पेपर सोडवला तर नक्कीच वेळेत होइल . 

ऑल द बेस्ट मित्रांनो !