Post views: counter

Book List For STI Exam

विक्रीकर निरीक्षक पूर्व परीक्षा
STI Book List
 1. शालेय पुस्तके विज्ञान - 5 वी ते 10 वी 
 2. सामान्य विज्ञान - लुसेन्ट पब्लिकेशन(हिंदी/इंग्लिश)
 3. शालेय पुस्तके - इतिहास -5 वी , 8वी , 11 वी
 4. आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास - अनिल कठारे / गाठाळ
 5. आधुनिक भारताचा इतिहास -ग्रोवर बेल्हेकर
 6. YCMOU बुक - महाराष्ट्र व भारताच्या इतिहासची
 7. समाजसुधारक- भिडे पाटील के. सागर
 8. शालेय पुस्तके - भूगोल - 5 वी ते 10 वी
 9. महाराष्ट्राचा भूगोल- ए. बी. सवदी
 10. भारताचा भूगोल- ए. बी. सवदी
 11. ऍटलास - नवनीत / ऑक्सफर्ड
 12. शालेय पुस्तके - 5 वी ते 10 वी ना . शास्त्र व 11वी & 12 वी राज्यशास्त्र
 13. राज्यशास्त्र - रंजन कोळंबे
 14. पंचायतराज- व्ही . बि. पाटील के सागर / YCMOU/खंदारे
 15. शालेय पुस्तके - अर्थशास्त्र - 9 वी ते 12 वी
 16. भारतीय अर्थव्यवस्था- रंजन कोळंबे / देसले ( दोन्ही भाग )
 17. गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
 18. बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 19. Verbal non verbal- RS Agrawal
 20. चालू घडामोडी- eMPSCkatta टेलिग्राम चॅनेल , लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स,  युनिक बुलेटीन ,चाणक्य मंडल मासिक, योजना, लोकराज्य,इंटरनेट
 21. गाईड- बी पब्लिकेशन / एकनाथ पाटील 

Source: www.eMPSCkatta.blogspot.in

विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा

पेपर- 1 
मराठी-
 1. मराठी व्याकरण- मो. रा. वाळिंबे
 2. मराठी व्याकरण - बाळासाहेब शिंदे
 3. अनिवार्य मराठी – के सागर प्रकाशन
 4. य.च.मु. विद्यापीठाची भाषा विषयक पुस्तके
इंग्रजी-
 1. इंग्रजी व्याकरण : पाल आणि सुरी
 2. Wren and Martin English Grammar
 3. अनिवार्य इंग्रजी- के. सागर प्रकाशन
Source: www.eMPSCkatta. blogspot.in

पेपर -2
 1. आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास- अनिल कठारे 
 2. आधुनिक भारताचा इतिहास- जयसिंगराव पवार/ग्रोवर बेल्हेकर
 3. मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी
 4. गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
 5. बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी/ दांडेकर
 6. व्हर्बल नॉन व्हर्बल - RS अग्रवाल 
 7. राज्यशास्त्र - तुकाराम जाधव / रंजन कोळंबे
 8. माहितीचा अधिकार- यशदा पुस्तिका
 9. संगणक व माहिती तंत्रज्ञान - स्टडी सर्कल
 10. अर्थशास्त्र - रंजन कोळंबे + देसले ( दोन्ही भाग )
 11. इंडिया इअर बुक
 12.  चालू घडामोडी- लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स,  युनिक बुलेटीन ,चाणक्य मंडल मासिक, योजना, लोकराज्य,इंटरनेट
  Source: www.eMPSCkatta. blogspot.in